Blue Flower

Best Azerbaijani media Essential Elements For Xeberler

az24saat.org Azərbaycan media sahəsində özünə məxsusu yer qazanan, habelə oxucuya doğru şəkildə çatdıran Xəbər platformasıdır. Sayt xəbərləri dəqiq, obyektiv şəkildə oxucuya çatdırmaq üçün qurulub. "24 saat" Son Xeberler Azərbaycan daxilində deyil, xaricdə də ölkə maraqlarını müdafiə edir.

Biz xəbər xatirinə deyil, olayın mahiyyətindən çıxış edərək, bunun fonunda təqdim edir. Üzərimizə düşən mühüm vəzifəni anlayır, informasiya istehaslını gücləndirərək, xəbərləri ünvanına çatdırmağa çalışırıq. Paralel olaraq, ölkə həqiqətlərini, Azərbaycan daxilində, habelə ölkə xaricində obyektiv informasiya çatdırmaq üçün səylərini artırmağa çalışır.

Best Azerbaijani media Essential Elements For Xeberler

Xəbər veririk:
Həmçinin hələlik istehsalçısı olmasa da, özəl xəbərlərə əhəmiyyət verir. Xəbərlərin dəyərləndirilməsini, o cümlədən geniş kütləyə çatdırılması əsas məqsədimizdir.

az24saat.org davamlı olaraq informasiya kütləsinin istiqamətləndirilməsini öncəlik hesab edirik. Son Xeberler saytı bütün bunlarla yanaşı oxucunun maarifləndirilməsini də həyata keçirir.

"24 saat" saytı olaraq, üzərimizə düşən mühüm vəzifəni anlayır, xəbər istehaslını gücləndirərək, xəbərləri ünvanına çatdırmağa çalışırıq. xatırladaq ki, Azərbaycan mətbuat məkanında qarşısına hədəf kimi məsələni qoyan çox sayt olsa da, azad söz və azad mətbuat məhfumunun olmaması səbəbindən hədəfə çatmaq mümkünsüz olub.

Lakin 24 saat saytı yaranmış acınacaqlı vəziyyəti dəyişmək, hədəfinə çatmaq üçün bütün səylərini səfərbər edəcək.

Biz:
Sayt olaraq, üzərimizə düşən mühüm vəzifəni anlayır, xəbər istehaslını gücləndirərək, xəbərləri ünvanına çatdırmağa çalışırıq.

Xatırladaq ki, Azərbaycan mətbuat məkanında qarşısına hədəf kimi bu məsələni qoyan çox sayt olsa da, azad söz və azad mətbuat məhfumunun olmaması səbəbindən hədəfə çatmaq mümkünsüz olub. Lakin "24 saat" yaranmış acınacaqlı vəziyyəti dəyişmək, hədəfinə çatmaq üçün bütün səylərini səfərbər edəcək.

"24 saat" olaraq, üzərimizə düşən mühüm vəzifəni anlayır, xəbər istehaslını gücləndirərək, xəbərləri ünvanına çatdırmağa çalışırıq.

Xatırladaq ki, Azərbaycan mətbuat məkanında qarşısına hədəf kimi məsələni qoyan çox sayt olsa da, azad söz, azad mətbuat məhfumunun olmaması səbəbindən hədəfə çatmaq mümkünsüz olub. Lakin "24 saat" (az24saat.org)saytı yaranmış acınacaqlı vəziyyəti dəyişmək, hədəfinə çatmaq üçün bütün səylərini səfərbər edəcək.

Biz Azərbaycan informasiya məkanında ən güclü olmağı qarşımıza məqsəd qoymuşuq!